Konferencje

Opublikował: | Listopad 11, 2018

Z przyjemnością informujemy, iż niedawno nasi pracownicy brali udział w dwóch konferencjach międzynarodowych.
Pierwsza z nich odbyła się 18.09.2018 roku w Zabrzu i była organizowana przez Osteoplant Research and Development Sp. z o. o. W konferencji tej brali uczestnicy z Polski, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Ukrainy, Włoch i Polski. W trakcie konferencji Kierownik B+R zaprezentował wykład pt. „Functionalization of hard tissue implants surface by plasma electrolytic oxidation”, w ramach którego przestawił pierwsze wyniki badań z realizacji projektu pn. „Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych implantów stomatologicznych o zwiększonych właściwościach osteoinduktywnych”

Druga z konferencji (IV International Research and Practice Conference for Students and Young Scientists: «TOPICAL ISSUES OF THEORETICAL AND CLINICAL MEDICINE») odbyła się od 17 do 19.10.2018 roku w Sumach na Ukrainie, gdzie Kierownik B+R, jako zaproszony wykładowca, zaprezentował podstawy plazmowego utleniania elektrochemicznego oraz wyniki badań nad modyfikacją warstwy wierzchniej implantów stomatologicznych.