Nanostrukturalny rozwój powierzchni do produkcji implantów dentystycznych

 

Nazwa Beneficjenta: LATVIJAS UNIVERSITATE (Łotwa), Sumy State University (Ukraina), THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD (Wielka Brytania), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA ( Włochy), NANOPHARMA AS (Czechy), Eesti Materjalitehnoloogiate Arenduskeskuse AS (Estonia), Osteoplant Research and Development Sp. z o. o. (Polska)

Program: Horizon2020

Rodzaj działania: Marie Skłodowska Curie Actions

Poddziałanie: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA –RISE-2020)

Całkowita wartość projektu (dla wszystkich beneficjentów łącznie): 1 008000,00 EUR

Wartość dla Osteoplant R&D: 198000,00 EUR

Dofinansowanie: 198000,00

Opis projektu:

Projekt NanoSurf ma na celu wzmocnienie międzynarodowej i międzysektorowej współpracy w badaniach nad implantami dentystycznymi, dzielenie się nowymi pomysłami i przekazywaniem wiedzy z badań na rynek i odwrotnie. Zbadamy nanostrukturalne powłoki tlenków metali, rusztowania 3D, otrzymywane przez elektrospinning, osadzanie nanowłókien organicznych i laserowanie wzoru powierzchni implantu za pomocą biotechnologii, inżynierii komórkowej i nanotechnologii.

Interdyscyplinarne badania projektów i cele innowacyjne są ukierunkowane na opracowanie nowej klasy implantów dentystycznych o zaawansowanych właściwościach mechanicznych i ulepszonych powierzchniach poddanych obróbce metodami nanotechnologicznymi, które wykazują wysoką biokompatybilność, właściwości antybakteryjne i integrację z kością pacjenta. Opracowane powierzchnie uproszczą chirurgię stomatologiczną i zapobiegną bakteryjnym komplikacjom zapalnym po operacjach implantologicznych.. Może to zapewnić lepsze usługi stomatologiczne i poprawić zdrowie społeczeństwa UE.

Partnerzy projektu zapewnią działania badawcze i szkoleniowe w zakresie: wytwarzania i charakteryzowania cyrkonowo- tytanowych (ZrTi) implantów dentystycznych opartych na stopach; osadzania tlenków metali, biopolimerów i organiczne / nieorganiczne nanolaminatów, wzornictwa laserowego, elektrospinningu, inżynierii komórkowej, analizy modelowania oraz szkolenia w zakresie badań i zarządzania.

Rezultaty tych badań zostaną przekazane naukowcom będącym na wczesnym etapie kariery w celu wzmocnienia ich osobistych umiejętności, udoskonalenia osiągnięć i wiedzy specjalistycznej poprzez publikacje artykułów naukowych i prezentacji wyników badań na konferencjach naukowych co pozwoli jeszcze wzmocnić rozwój zasobów ludzkich UE w zakresie prowadzenia badań i innowacji. Rozpowszechnianie wyników projektu wpłynie na rozwój potencjału badawczego UE w dziedzinie bio- i nanotechnologii oraz nauk stosowanych.