Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych implantów stomatologicznych o zwiększonych właściwościach osteoinduktywnych 

Nazwa beneficjenta: OSTEOPLANT RESEARCH AND DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Wartość projektu: 11 659 025,90 zł

Wysokość dofinansowania: 6 995 415,54 zł

OPIS:

Osteoplant Research and Development otrzymał ze środków unijnych dofinansowanie do projektu pt. “Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych implantów stomatologicznych o zwiększonych właściwościach osteoinduktywnych.”

Rezultatem projektu będzie opracowanie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych implantów stomatologicznych o zwiększonych właściwościach osteoinduktywnych. Innowacyjne implanty stomatologiczne będą cechowały się nową powierzchnią o odpowiedniej topografii i mikrostrukturze.

W ramach projektu zostanie stworzone stanowisko doświadczalne i wybudowana linia pilotażowa, przy pomocy których wytworzona zostanie demonstracyjna partia innowacyjnych implantów stomatologicznych. Implanty stomatologiczne zostaną poddane rygorystycznej ocenie, zgodnej z normą PN-EN ISO 10993, a także literaturowej ocenie klinicznej w celu uzyskania stosownego certyfikatu. Po zakończeniu projektu technologia produkcji implantów będzie wdrożona W Otseoplancie R&D, a innowacyjne implanty włączone do sprzedaży.