Projekt CanBioSe – Nowatorskie nanostruktury fotonicznego tlenku metalu do wczesnego wykrywania raka


HORIZON 2020 (RISE-2017) “Novel 1D photonic metal oxide nanostructures for early stage cancer detection”

Koordynator projektu: Uniwersytet Łotwy
Budżet Osteoplant R&D: 54000 EUR
Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2018 r.
Data przystąpienia OPL do projektu: 03/2019
Czas trwania: 48 miesięcy

Projekt CanBioSe ma na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej i międzysektorowej, dzieląc się nowymi pomysłami i transferując wiedzę z jednostek naukowo-badawczych na rynek i odwrotnie w dziedzinie nanostrukturalnych bioczujników optycznych z tlenkiem metalu do wykrywania komórek rakowych. Interdyscyplinarne cele badań i innowacji w ramach projektu mają na celu opracowanie nowego przenośnego narzędzia do wczesnego wykrywanie raka, które może rozwiązać ważne problemy zdrowotne w społeczeństwie UE. Jednowymiarowe (1D) polimery nanowłókna zostaną osadzone techniką elektroprzędzenia. Nanomateriały fotoniczne na bazie tlenku metalu (nanoloaminaty ZnO, ZnO / Al2O3, Au / ZnO i ZnO / Au) pokryją nanowłókna 1D. Tlenki metali i nanocząstki zostaną osadzone odpowiednio za pomocą osadzania warstw atomowych (ALD) i elektroforezy. Warstwy bioselektywne powstaną przez unieruchomienie swoistych przeciwciał na powierzchni bioczujnika. Fotoluminescencja i spektroskopia optyczna zostaną użyte do rejestracji sygnału biosensora. Testy bioczujników będą przeprowadzone na komórkach rakowych (przewlekłe u ludzi z białaczką limfocytową (CLL) i ostrą białaczką limfoblastyczną). Bioczujniki zostaną zintegrowane z systemem mikroprzepływu w celu zminimalizowania wymiarów i uproszczenia korzystania z systemu detekcji.
Partnerzy projektu zapewnią badania i szkolenia w dziedzinie nanotechnologii, funkcjonalizacji powierzchni, bioinżynierii, badania mikroprzepływów i biosensorów, analizę rynku i komercjalizację. Zapewnione na polu projektu badania i szkolenia w zakresie zarządzania dla doświadczonych naukowców i badaczy na wczesnym etapie wzmocni ich umiejętności osobiste i pozwoli wzbogacić doświadczenie zawodowe np. poprzez nowe artykuły naukowe i prace konferencyjne. W projekcie przewidziana jest trwała współpraca między partnerami, oparta na współudziale studentów i przygotowaniu nowatorskich projektów badawczo-rozwojowych. Ostatecznie przewiduje się rozpowszechnianie wyników uzyskanych w trakcie trwania projektu, zarówno wśród społeczności naukowej jak i poza nią.